SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Współczesna Wisła ukształtowała się w formie podobnej do dzisiejszej przed 12 tysiącami lat po ustąpieniu ostatniego lądolodu. Charakterystyczny jest jej, zachowany do dziś, naturalny charakter dzikiej rzeki roztokowej płynącej wieloma nurtami w jednym korycie. Na zdjęciu Wisła na południe od Warszawy.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031