SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO
Pobierz kompletny Tom 1
w formacie PDF

TOM 1 - Scenariusze

Na Tom 1 Tryptyku Edukacyjnego składają się:

  • Wprowadzenie
  • Założenia programowe
  • Scenariusze lekcji

    Poszczególne scenariusze są dostępne do pobrania w formacie PDF, zdjęcia pomocnicze dostępne są po kliknięciu na tytuł scenariusza w spisie.

    Scenariusze lekcji oraz zdjęcia są udostępnione bezpłatnie o ile będą wykorzystywane bezpośrednio do celów edukacyjnych związanych z ideą Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego. Zdjęcia te można szeroko wykorzystywać podczas lekcji w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, w opracowaniach uczniowskich (prace domowe i konkursowe). Publiczne bezpłatne udostępnienie scenariuszy i towarzyszących im zdjęc lotniczych oraz innych ilustracji jest jednym z elementów budowy otwartych zasobów edukacyjnych. Byłoby miło autorom opracowań i ilustracji, gdyby podczas prezentacji lub w publikacjach uczniowskich podane zostało podane źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów. Służy to nie tylko promocji idei Tryptyku Edukacyjnego, ale jednocześnie jest wyrazem podziękowania dla autorów za ich pracę.

    Zdjęcia źródłowe o znacznie większej rozdzielczości (ma to znaczenie podczas kadrowania tylko wybranego fragmetu obrazu i prezentowania detali zdjęcia w dużym powiększeniu) można znaleźć w poszczególnych tomach albumów Tryptyku Warszawskiego.

Spis scenariuszy

 Pobierz 
plik
PDF
Scenariusz
Autor
Trzy spojrzenia Warsa: Lokacja miast średniowiecznych
Hanna Wach
Warszawskim omnibusem podróż w czasie
Hanna Wach
Południk warszawski
Marek Ostrowski
Warszawskie feng shui - lewa do prawej, prawa do lewej
Mirosław Sielatycki
Wisła w Warszawie - piękna i dzika
Joanna Angiel
Wisła w środowisku geograficznym oraz krajobrazie miasta
Joanna Angiel
"Czytanie" rzeki - warszawska Wisła i jej dolina
Joanna Angiel
Barwy warszawskiej przyrody
Marek Ostrowski
Niebo nad Warszawą
Leontyna Gąsienica-Samek
Oaza w centrum Warszawy
Halina Binkiewicz, Maria Rowińska
Kontynenty w mieście
Bożena Sienkiewicz
Literacka wizja a historyczny fałsz w kontekście Reduty Ordona
Renata Faron-Radzka
Matematyczne pożegnanie Stadionu X-lecia
Kamil Czekaj
Nieznane koryta Wisły
Małgorzata Kosterska
Jezioro Kamionkowskie
Bożena Sienkiewicz
Czerniakowskie ploso
Bożena Sienkiewicz
Kępy Warszawy. Kępa Saska - królewska wyspa
Bożena Sienkiewicz
Zaćmienie Słońca nad Warszawą
Halina Binkiewicz, Maria Rowińska
Tryptyk plastyczny
Barbara Zielińska-Jankowska
Warszawa, moje miasto? WebQuest
Małgorzata Rostkowska
Starorzecza Wisły: Jezioro Gocławskie
Bożena Sienkiewicz
Inspiracja Kołem
Barbara Kitta-Gajkowska

Scenariusz
AutorOpracowanie merytoryczne i graficzne
Marek Ostrowski

Konsultacja dydaktyczna
Joanna Gospodarczyk, Mirosław Sielatycki

Redakcja
Robert Szewczyk

Projekt strony internetowej
Piotr Stępień

Studio DTP
edytor serwis sp. z o.o.
www.edytor-serwis.com.pl

Publikacja współfinansowana przez
Miasto Stołeczne Warszawę

Wydawca
SCI-ART Organizacja Badań Naukowych
e-mail: samper@samper.pl

Publikacja powstała we współpracy merytorycznej
z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Warszawa 2009

ISBN 83-908794-6-8

Ksiązkę rozprowadza Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

 
© 2024 SAMPER / SCI-ART