SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Warszawski Tryptyk Edukacyjny to próba stworzenia nowoczesnego programu edukacyjnego łączącego wiedzę teoretyczną z rzeczywistą przestrzenią.

Zobrazowania lotnicze i satelitarne to nowa postać reprezentacji geograficznej, a umiejętność ich wykorzystywania jest świadectwem nowoczesności. Stanowią one nowy punkt widzenia, zarówno w nauce, dydaktyce, jak i w codziennym życiu. Dlatego powinny być wprowadzone do praktyki edukacyjnej nie tylko jako element wiedzy, ale również jako podstawowe narzędzie uczenia i rozwiązywania zadań z wielu przedmiotów. Jako platforma intelektualnej gry edukacyjnej w miasto.

Edukacja przestaje być tylko obowiązkiem, może stać się również przyjemnością i wizytówką nowoczesności. I to jednocześnie w powiązaniu z wiedzą o własnym mieście i świadomością wpływu na jego rozwój. Taką rolę pełnić będzie ambitny program Edukacyjnego Tryptyku Warszawskiego, przygotowywany przez Marka Ostrowskiego wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Zdobyte wiadomości w szkole nie muszą być teoretyczne i pamięciowe, zawieszone ponadto w abstrakcyjnej przestrzeni wiedzy. Można łączyć je z konkretną rzeczywistą przestrzenią, co ułatwia uczniom ich zapamiętywanie i pełniejsze rozumienie treści lekcji. Obrazy satelitarne i lotnicze mogą stać się planszą, na której mogą rozgrywać się lekcje z co najmniej z dwunastu przedmiotów: geografii, przyrody, języka polskiego, języków obcych, historii, matematyki, informatyki, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, ekonomii, plastyki.

Pomocą będzie umożliwienie szkołom dostępu do zasobów Obrazowej Bazy Danych i jej możliwości w interdyscyplinarnym kształtowaniu tożsamości ucznia w powiązaniu z lokalną przestrzenią, jednocześnie wspomagającego lub wręcz ułatwiającego pracę nauczycielowi. Obrazowa Baza Danych, w intencji autora projektu, może pełnić rolę zarówno podręcznika z dowolnie dobieranym wachlarzem multimedialnych wiadomości, syntetycznych opracowań, testów i ćwiczeń wraz z narzędziami umożliwiającymi ich wykonanie, jak i swoistego zeszytu, w przestrzeni którego odrabiane będą lekcje. Nauczyciel przez internet będzie w stanie kontrolować postępy prac zarówno na lekcjach, jak i odrabianych indywidualnie w domu. Sposoby ulokowania w bazie danych informacji pod kątem potrzeb programów szkolnych są obecnie przygotowywane we współpracy z nauczycielami i metodykami. Nie jest to praca łatwa, wymaga bowiem nowego podejścia w nauczaniu. Pierwsze próbne projekty lekcji w zakresie minimum programowego, przygotowane przez metodyków i nauczycieli różnych specjalności pod auspicjami Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, zostały przedstawione na przełomie 2007/2008 roku. Jednocześnie we współpracy i na bazie nowoczesnych programów ESRI jest przygotowywany interfejs dostępu uczniów i nauczycieli do bazy danych. Jeżeli uda się wdrożyć ten projekt choćby tylko w kilkunastu szkołach warszawskich będzie to spore wydarzenie technologiczno-metodyczno-edukacyjne zapoczątkowujące nowe myślenie w oświacie. Sukcesem będzie zarówno innowacyjność projektu, jak i oferta dla innych ośrodków edukacyjnych w kraju i poza jego granicami. Zadaniem Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego jest uczyć i uświadamiać, czym i jaka jest "wartość" wiedzy.

 
© 2024 SAMPER / SCI-ART