SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Emocje odkryć

Album poświęcony roli obrazu w ewolucji naszego myślenia, w dokonywaniu odkryć i poszerzaniu naszej wiedzy. Językiem wypowiedzi jest również obraz.

Wynalazek fotografii i jednoczesne odkrycia w zakresie chemii i fizyki umożliwiły rozwój technik obrazowania. To one poszerzają możliwości naszych zmysłów, dzięki nim poszerzają się granice poznania. Techniki niewiele jednak dadzą, jeżeli mózg nie będzie plastyczny - zdolny do przyjmowania nowej wiedzy - oraz nie będzie twórczy - zdolny do interpretowania treści, budowania nowych wyobrażeń, kreowania i weryfikowania spójnych modeli rzeczywistości.

U podstaw odkryć naukowych leży nie tylko wiedza, ale w równej mierze emocje i pasje - czynniki motywujące i wyzwalające niestereotypowe asocjacje w myśleniu.

Obok nowoczesnych autorskich zdjęć i niestandardowych interpretacji album zawiera również krótkie eseje naukowe. Specjalnie do tego albumu swoje przemyślenia napisali prof. dr. Wł. Kunicki-Goldfinger - mikrobiolog i filozof oraz prof. F. Jacob - laureat Nagrody Nobla.

Album wydany w 1989 r. przez KAW.

Publikacja wyróżniona indywidualnymi nagrodami Ministra Nauki oraz niezależnie Ministra Kultury.

© 2024 SAMPER / SCI-ART