ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


Na zdjęciach: Salon Architektury
SARP 2001 - wystawa na placu
Konstytucji w Warszawie.

Działalność wydawnicza i wystawiennicza

  • pełna realizacja (A-Z) własnych i zleconych wydawnictw o charakterze naukowym i artystycznym

  • przyjmowanie do opracowania graficznego i publikacji wydawnictw drobnych (wydawnictwa albumowe, plakaty, foldery, informatory)

  • wykonanie i publikacja własnych zdjęć wielkoformatowych. Przykłady na zdjęciach obok począwszy od zdjęć reprezentujących m.st. Warszawę na międzynarodowej wystawie w Cannes 2001, w ramach Salonu Architektury SARP w 2000 i 2001 roku, aż po największą i w całości autorską ekspozycję : Panoramę Warszawy
  • © 2024 SAMPER / SCI-ART