SAMPER
ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

Badania i ekspertyzy środowiskowe

Organizacja Badań Naukowych specjalizuje się w wykonywaniu badań i ekspertyz środowiskowych typu A-Z (w pełnym zakresie). Możliwość wykonywania badań i ekspertyz opartych na wykonywanych - niekiedy od podstaw - własnych badaniach terenowych i laboratoryjnych, wykorzystujących najnowocześniejszy sprzęt i dobrze zorganizowane mobilne zespoły badawcze powoduje, że ekspertyzy są wnikliwe merytorycznie, aktualne, wiarygodne i wykonane na czas.

Z prowadzonych samodzielnie tematów wieloletnich należy wymienić:

  • badanie jakości wód powierzchniowych
  • badanie osadów dennych
  • teledetekcyjne (lotnicze) analizy i zobrazowania środowiska przyrodniczego
  • analizy rozprzestrzeniania się związków toksycznych
  • mikrobiologiczne odzyskiwanie metali ciężkich ze ścieków i odpadów poflotacyjnych
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031