ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Panorama Warszawy - wykłady

W styczniu i lutym 2002 r. odbyły się zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i Samodzielną Pracownię Informacji Obrazowej wykłady otwarte dr Marka Ostrowskiego. Patronat nad wykładami objął JM Rektor UW prof. Piotr Węgleński.

12 stycznia 2002 r.
Wykład 1: Panorama Warszawy jako forma prezentacji przestrzeni miasta

Wykład był poprowadzony wspólnie z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy. Na zakończenie wykładu komplety CD (6 Gb) z nagraną Panoramą Warszawy zostały uroczyście przekazane do zbiorów archiwalnych: Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, archiwum Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biblioteki Narodowej.

9 lutego 2002 r.
Wykład 2: Warszawa na zdjęciach lotniczych i satelitarnych - interpretacja i analiza środowiska miasta najnowocześniejszymi metodami obrazowymi.

W treści wykładu nastąpiła prezentacja założeń przygotowywanego do publikacji trzytomowego opracowania z unikatowymi materiałami źródłowymi od początku wieku do dnia dzisiejszego.

16 lutego 2002 r.
Wykład 3: Pierwsza publiczna prezentacja założeń autorskiego programu naukowo-edukacyjnego, którego celem jest:

  • integracja warszawskich uczelni i ich działalności na rzecz własnego miasta
  • prowadzenie opartych na analizie i interpretacji obrazów lotniczych interdyscyplinarnych (międzyuczelnianych) zajęć dla studentów w oparciu o analizę i interpretację obrazów lotniczych
  • idea powołania Forum Warszawskiego
  • utworzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników samorządów
  • tworzenie cyklu programów dydaktycznych nowej generacji, począwszy od szkoły podstawowej po uczelnie w oparciu o zajęcia z ośmiu przedmiotów

Przedstawienie programu integracji działalności naukowej i dydaktycznej na rzecz społeczności stołecznej jest jednocześnie zaproszeniem do jego współrealizacji. Zaproszenie do udziału w programie jest skierowane do pracowników i studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, SGGW, ASP - także uczelni spoza Warszawy - oraz do metodyków i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, jak również uczniów klas licealnych.

© 2024 SAMPER / SCI-ART