ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Prace studenckie

Przedstawione poniżej pierwsze autorskie strony internetowe powstały podczas rozszerzonych zajęć z Informacji Obrazowej prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów, którzy niejednokrotnie dopiero tutaj wykonują swoje pierwsze zdjęcia. Prezentacje elektroniczne są nadal w rozbudowie i na bieżąco udoskonalane.
Chciałbym w tym miejscu szczególnie podziękować Piotrowi Stępniowi za współpracę i czas poświęcony w przybliżenie studentom podstaw języka html

Michał Bazała: Pajęcze przedszkole
Marta Brewińska: Kwiaty
Karolina Czarnecka: Projekty
Marcin Feder: Molecular 3D world
Alina Gerlee: Tatry
Dominik Krupiński: Podlaski przełom Bugu
Małgorzata Mikosa: Ścieżki życia
Marzena Piasecka: Apoptoza
Katarzyna Sermanowicz: Moja fascynacja
Anna Stachurska: Świętokrzyski i Nidziański Park Krajobrazowy
Alicja Winczura: W poszukiwaniu wiosny
Joanna Życka: Teoria wiedzy według Stanisława K.
Hupałowska Anna: Tajemnica życia
© 2024 SAMPER / SCI-ART