SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Tom II - Warszawa II połowy XX w. na zdjęciach lotniczych

W tomie zaprezentowanych zostanie kilkaset zdjęć wykonanych po 1945 r. z przewagą barwnych zdjęć z ostatniej dekady XX w. W większości będą to zdjęcia lotnicze ukośne, pokazujące Warszawę w różnych perspektywach i skalach od planów ogólnych po detale. W opracowaniu znajdą się nie tylko zdjęcia wykonane w ciągu dnia, ale również w nocy, ze wszystkich pór roku. Każdy zainteresowany znajdzie swój dom, miejsce pracy, tereny działań i rekreacji, zobaczy też dziesiątki widoków całkowicie nieznanych i zaskakujących.

Podczas gdy tom I zaczynał się pierwszymi zdjęciami lotniczymi, tom II zamknięty zostanie obrazem satelitarnym, ukazując jednocześnie rozwój technik zobrazowań lotniczych.

Na stronie internetowej można obejrzeć kilkanaście załączonych współczesnych zdjęć lotniczych, ale bez dołączonego objaśnienia, co pozwoli na samodzielną identyfikację.

© 2024 SAMPER / SCI-ART