SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Odrealniony obraz symbolizuje umiejętność wybiórczego koncentrowania się na wybranych zagadnieniach. Ruch komunikacyjny wyizolowany z materialnego kontekstu pozwala skupić się na samej idei i strategii i ocenić, czy ruch samochodów jest płynny, bezkolizyjny, co można usprawnić lub jakie zastosować innowacyjne rozwiązania? Dopiero w drugiej kolejności można powiązać go z materialną rzeczywistością i zastanowić się, gdzie znajduje się skrzyżowania przedstawione na zdjęciu. Czy potrafisz tak samo spojrzeć na najbliższe skrzyżowanie?

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031