SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


Zdjęcie wykonane w momencie przepływu jednej z kulminacyjnych fal powodziowych. Woda do osadnika Czerniakowskiego - ogromnego zbiornika magazynującego wodę dla miasta - pobierana jest spod dna Wisły systemem drenów zapewniających wysoką jakość wody bez względu na jakość wody w rzece.

Stąd jest tłoczona pod górę na wysoczyznę do Stacji Filtrów w centrum miasta, gdzie pracują urządzenia uzdatniające ją i wysyłające do sieci przewodów zaopatrujących w wodę blisko połowę Warszawy.

 
© 2021 SAMPER / SCI-ART