SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

14 grudnia 2007 r. w reprezentacyjnej auli Naczelnej Organizacji Technicznej NOT odbył się świąteczny wykład varsavianistyczny, któremu towarzyszyła prezentacja trzeciego tomu Tryptyku Warszawskiego - "POKOLENIE VARSOVIA.PL"- VARSOVIA.PL GENERATION W albumie (i podczas wykładu) zostały pokazane zdjęcia z okresu przedwojennego z lat 1926-1939 oraz powojenne wykonane w 1945 r., jak i te dosłownie sprzed kilku tygodni (!).

Prezentacja poświęcona była jednocześnie przypomnieniu dotychczasowych etapów Projektu Warszawa: od Panoramy Warszawy otwierającej Milenium po współczesne tworzenie wirtualnej przestrzeni Obrazowej Bazy Danych, studia varsavianistyczne na warszawskich uczelniach i dalszy planowany ich rozwój, a także ambitne projekty edukacyjne w szkołach. Na wykład i promocję albumu przyszły osoby zainteresowane Warszawą, rozwojem nowoczesnych technologii i nowoczesną edukacją.
Albumy Tryptyku Warszawskiego są bowiem pomocą w zrozumieniu miasta, a jednocześnie współtworzeniu jego przestrzeni i propozycją tego, co najpiękniejszego i najbardziej wartościowego jedno pokolenie może przekazać drugiemu.

Na wykład przybyły nie tylko pojedyncze osoby, ale również całe rodziny: jednocześnie dziadkowie, rodzice, dzieci. Bo była to dobra okazja, żeby się wspólnie spotkać, a przy okazji nauczyć się czytać treść zdjęć lotniczych. Wykład dostarczył nie tylko wiedzy, ale pokazał, jak różne pokolenia pochylone wspólnie nad jedną książką, mogą nie tylko wzajemnie inspirować się, ale również nadawać im nową treść. Czytanie obrazów lotniczych to nie tylko zabawa i nauka, ale również fantastyczna możliwość integracji międzypokoleniowej.

Kto chciał zobaczyć stary Kercelak z furmankami pełnymi produktów, Wielopole, plac Czterech (to nie pomyłka!) Krzyży w Warszawie, porównać las sprzed tysiąca lat i dzisiejsze centrum, spojrzeć na prawdziwy, ale tajemniczy labirynt, zobaczyć ul. Kruczą w nowym świetle lub ogród Saski w postaci mapy ciepła, dostrzec ciąg liczb w stadionie X-lecia lub zrozumiec kolorystykę lasu Bielańskiego miał szansę spełnić swoje oczekiwania podczas wykładu, a później przeglądając album.

 
© 2024 SAMPER / SCI-ART