SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO
Drukuj
Obrazowa Baza Danych ProjektWarszawa.pl
Zaproszenie
Zaproszenie na konferencję
Miejsce konferencji
Miejsce konferencji
Sponsor
Sponsor

PROJEKT AUTORSKI
OBRAZOWA BAZA DANYCH PRZESTRZENI WARSZAWY
WIZJA WARSZAWY XXI WIEKU


dr Marek Ostrowski
autor Projektu
oraz
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową poświęconą prezentacji Projektu Obrazowej Bazy Danych Warszawy

Partnerami Projektu są m. in.: IBM Polska, ESRI Polska, Uniwersytet Warszawski, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, mieszkańcy Warszawy.

Obrazowa baza danych to budowa - na podkładzie współczesnych, aktualizowanych na bieżąco obrazów lotniczych i satelitarnych, starych map oraz planów - wirtualnej przestrzeni nie tylko geograficznej - z dokładnością do metra, ale i czasowej - z dokładnością do roku sięgając aż do średniowiecza. Projekt ten, wykorzystując najnowocześniejsze technologie informatyczne, pozwala na stworzenie w najblizszej przyszlosci wirtualnego miasta, usprawnienie zarzadzania nim, archiwizowanie w przestrzeni wszelkich dostępnych multimedialnych informacji współczesnych i archiwalnych. W takiej przestrzeni można zobaczyć, co było w danym miejscu wiele lat temu, projektować zabudowę architektoniczną i urbanistyczną, zwiedzać, a także dowiedzieć się, gdzie najbliżej znajduje się interesujący nas obiekt danej kategorii, tworzyć nowoczesne programy edukacyjne.

Konferencja odbyła się w dniu 24 października 2006 r. (wtorek) w godz. 12:45 - 16:00 w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Miecznikowa 2RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

12:45/13:00 Marek Ostrowski - Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej SCI-ART: "Koncepcja Obrazowej Bazy Danych Przestrzeni Warszawy". Model badawczy, społeczny i technologiczny. Założenia i wymagania obrazowej bazy danych. Możliwości, przeznaczenie, harmonogram prac, partnerzy.

14:00 przerwa na kawę

14:20 Marek Ostrowski, Witold Konferowicz, Krzysztof Goliński SCI-ART: - "Prezentacja założeń i zaawansowanie budowy portalu"

15:00 Bartosz Dudziński - IBM Polska: "Technologia IBM jako fundament nowoczesnego portalu miejskiego". Portal informacyjny oraz usługi udostępniane za jego pośrednictwem stają się powoli podstawą współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Rozwiązania IBM wspierają te wizje i pozwalają je urzeczywistniać. Prezentacja przedstawia sposób zastosowania rozwiazań IBM w projekcie Obrazowej Bazy Danych Przestrzeni Warszawy.

15:30 Tomasz Jankiewicz - ESRI Polska: "Oprogramowanie ESRI realizujace funkcje geoprzestrzenne". Przechowywanie dużej ilości danych geoprzestrzennych, możliwości opracowań i prezentacji w sieci WWW, tworzenie multimedialnych serwisów internetowych o różnorodnej tematyce.

Kontynuacją konferencji będą specjalistyczne sesje w mniejszych grupach planowane w kolejnych terminach jeszcze w 2006 r.


Budynek Wydziału Biologii znajduje się w nowoczesnym kampusie akademickim Ochota między ulicami Banacha, Żwirki i Wigury oraz Pasteura (plan dojazdu)

Na konferencję zostali zaproszeni kandydaci na Prezydenta Warszawy

Zapraszamy do udzialu w konferencji wszystkich zainteresowanych włączeniem się w dalsze prace nad Projektem.

Powyższa sesja jest pierwszą z poświęconych wizji Warszawy XXI wieku - KOLEJNA odbędzie się z okazji publicznej prezentacji albumów Tryptyku Warszawskiego w dniu 29.10 godz. 17 w nowej Bibliotece Uniwersyteckiej (Nowy BUW na Powiślu). W czasie prezentacji słuchacze bedą mogli dowiedziec sie, jak powstawały zdjęcia do albumów i jakie ciekawostki są w nich ukryte, które być może trudno dostrzec w pierwszym momencie przy oglądaniu albumu.
Projekt Warszawa

 

„Projekt Warszawa” to Autorski Projekt Obrazowej Bazy Danych o Warszawie prowadzony w kilku etapach sukcesywnie od 2000 r. Jest to projekt interdyscyplinarny, naukowy i społeczny. Jego twórcą i realizatorem jest dr Marek Ostrowski.

Koncepcja bazy danych jest oparta na idei informacji obrazowej jako nowoczesnym i uniwersalnym źródle informacji, narzędziu poznania i narzędziu zarządzania. Koncepcja informacji obrazowej w takim ujęciu jest podstawą m.in. kierunku nauczania, studiów podyplomowych i wykładów prowadzonych przez dr Ostrowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Poszczególne etapy projektu realizowane są ze środków własnych autora bez jakichkolwiek dotacji.

Autor serdecznie zaprasza osoby i instytucje zainteresowane współpracą finansową i merytoryczną o bezpośredni kontakt.

Poniżej wybrane etapy Projektu Warszawa prowadzące do powstania Obrazowej Bazy Danych (w większości już zrealizowane) i na końcu idea bazy danych wirtualnej Warszawy.

 

 

Etap pierwszy (zrealizowany 2001 r.):

Panorama Warszawy przełomu wieków

 

wykonanie Panoramy – zobrazowania przestrzeni miasta w rzucie skośnym. Etap zakończony wykonaniem największego panoramicznego odwzorowania miasta na świecie. Obraz ten, długości 133 m i wysokości 4 pięter, odsłonięty w noc sylwestrową rozpoczynającą nowe Millenium wisiał przez 2 miesiące na zewnątrz budynku domów towarowych w centrum Warszawy. Wydarzeniu patronowała gazeta Wyborcza. Powstały dwa filmy TV, dziesiątki artykułów w prasie codziennej, tygodnikach, audycjach radiowych, a także wykładów i prezentacje publicznych oraz publikacje naukowe. 

 

 

Etap drugi (zrealizowany 2003 r.):

Tematyczne Panoramy Warszawy

 

Materialna przestrzeń miasta zapisana w Panoramie przełomu wieków została wypełniona treścią. Opracowano kilkadziesiąt tematów i przedstawiono je w postaci umownych warstw tematycznych nawiązując tym samym do warstw tematycznych projektowanej w przyszłości bazy danych. Tematy miały zróżnicowaną multimedialną i interdyscyplinarna strukturę dokumentów. Ich ideą było tworzenie i weryfikacja architektury informacyjno-systemowej planowanego archiwum danych.

Poszczególne tematy były opracowywane merytorycznie i prezentowane publicznie w postaci 20 (!) cotygodniowych sesji naukowych. Poszczególne sesje (jako perspektywiczne przyszłe warstwy tematyczne w bazie) zostały zorganizowane we współpracy z najważniejszymi instytucjami publicznymi stolicy i odbyły się w różnych miejscach Warszawy, m.in. panorama chopinowska (koncerty z prezentacją internetową) zorganizowana z Towarzystwem Chopinowskim odbyła się w Zamku Ostrogskich, panorama fortów w udostępnionej przez Dowództwo Wojsk Lądowych Wojska Polskiego Cytadeli Warszawskiej, panorama Tylmana z Gameren - wykład dla 400 osób w sali Złotej Zamku Królewskiego, panorama filtrów w zabytkowych filtrach warszawskich, panorama konstytucyjna w Trybunale Konstytucyjnym (oczywiście we współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym), panorama archeologiczna w Muzeum Archeologicznym. Sesjom towarzyszyły też liczne wykłady na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. panoramie lotniczej towarzyszył start balonu z dziedzińca Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydana karta pocztowa i poczta balonowa) i Politechniki Warszawskiej.

Prezentacje prowadzone były z dużym rozmachem i budziły wielkie zainteresowanie społeczne.

Oprócz formy tradycyjnych sesji naukowych informacje były jednocześnie co tydzień upowszechniane w Gazecie Wyborczej (artykuł na całą stronę), w radiu BIS (każdorazowo osobna półgodzinna audycja) i dzienniku TVP 3 docierając swoim zasięgiem do kilkuset tysięcy osób tygodniowo. Jednocześnie każdej sesji na bieżąco towarzyszyło powstanie strony internetowej na stworzonym przez autora projektu portalu VARSOVIA.PL, którą odwiedzało do kilkunastu tysięcy internautów dziennie.

 

 

Etap trzeci (zrealizowany 2004-2005 r.):

Aleje Polskie – Aleje Stołeczne

 

Projekt naukowy pod nazwą Aleje Polskie realizowany jest w postaci wystaw plenerowych fotografii wielkoformatowej na ulicach głównych miast Polski. W ramach tego cyklu jako pierwsza powstała Aleja Geologiczna. Wystawa ta powstała w 2004 r. na zaproszenie Państwowego Instytutu Geologicznego dla uczczenia jubileuszu 80lecia Instytutu. Wielka plenerowa wystawa lotniczych krajobrazów Polski prezentowana była na ogrodzeniu aż dwóch ulic w centrum Warszawy. Wystawa ta wędruje obecnie po Polsce (Gdańsk Oliwa, Sandomierz) i będzie również przekazana ambasadom w celu promocji Polski. Nie do przecenienia jest fakt, że wystawie towarzyszy wydane przez autora dwutomowe opracowanie albumowe „Polska z lotu orła”. Sukces naukowy i dydaktyczny oraz promocyjny wystawy (w tym zainteresowanie uczestników Festiwalu Nauki i szkół) spowodowały, że Instytut w 2005 r.  przygotował kolejną prezentację merytoryczną opartą na zdjęciach lotniczych poświęconych krajobrazom geologicznym Wisły (wystawa dostępna na ogrodzeniu PIG i, podobnie jak poprzednia, w Internecie oraz w postaci wędrującej po kraju wystawy plenerowej).

Kolejny projekt z serii Aleje Polskie – Aleje Warszawskie planowany jest w 2006 r. i będzie powiązany z przestrzenią Warszawy. Wystawa została otwarta w czerwcu 2006 r. w prestiżowym miejscu stolicy – w alejach Ujazdowskich. Do wystawy autor z własnych środków wykonał w ciągu ostatnich 10 lat ok. 15-20 tysięcy zdjęć lotniczych całego miasta, które obok prezentacji na wystawie mają stanowić jedno ze źródeł przyszłej bazy danych. Latem 2006 r. ukażą się aż dwa duże albumy ze zdjęciami lotniczymi.

 

 

Etap czwarty (w realizacji):

Autorski Projekt - Obrazowa Baza Danych o przestrzeni Warszawy.

 

W oparciu o Panoramę Warszawy, cykl sesji Tematycznych Panoram Warszawy oraz koncepcję wystaw Aleje Polskie autor utworzył pierwsze struktury Obrazowej Bazy Danych o przestrzeni Warszawy zamieszczone na własnym serwerze www. VARSOVIA.PL. W tym momencie przystępuje się do prac nad docelowym projektem bazy danych w postaci portalu PROJEKTWARSZWA.PL/WARSAWPROJECT.COM.

Jest to w założeniu największe archiwum informacji o Warszawie, dostępne dla wszystkich, przypominające w swojej formie multimedialną przestrzenną encyklopedię. Wyróżniać się będzie spośród innych podobnych portali przede wszystkim nowatorskim powiązaniem informacji multimedialnych z systemem przestrzennym (fotomapy lotnicze, satelitarne współczesne oraz archiwalne miasta). Przestrzenie te będą jednocześnie prezentowane z podziałem czasowym Struktura systemu przypominać będzie sześcian, którego najwyższa widoczna od zewnątrz górna powierzchnia symbolizuje wydarzenia czasu teraźniejszego opisane w dwuwymiarowej przestrzeni (xy). Wszystkie warstwy umownie ułożone pod nią odpowiadają jednostkom czasu (t) i sięgają aż do zamierzchłej przeszłości.

Jest to przedsięwzięcie nie tylko nowatorskie, ale cechuje się również wielkim rozmachem i możliwościami  wszechstronnego rozwoju. W wizualizacji geoprzestrzennej zostanie wykorzystane oprogramowanie firmy ESRI, lidera systemów informacji przestrzennej, z którym autor od lat ściśle współpracuje. Poszczególne warstwy czasowe będą sięgać od czasów współczesnych po prehistoryczne (od XIV wieku do początków XX wieku z dokładnością do roku, współcześnie nawet z dokładnością do dnia).

Baza powstaje w oparciu o unikalne współczesne i historyczne obrazy lotnicze i satelitarne opracowane przez autora we współpracy m.in. z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim, Głównym Geodetą Kraju oraz Archiwum m.st. Warszawy. Gwarantuje to wysoki poziom, a często unikalność zgromadzonych materiałów, jak również całego przedsięwzięcia. W bazie danych planowane jest sukcesywne umieszczenie wszystkich historycznych multimedialnych zbiorów związanych z miastem. Jako pierwsze przeniesione zostaną zasoby przygotowane podczas Tematycznych Panoram Warszawy, a następnie materiały sukcesywnie udostępniane przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Działalność i rozwijanie bazy w portalu planowane jest na pokolenia. Istotny jest fakt idei współtworzenia niektórych wybranych zasobów bazy przez mieszkańców podobnie jak w Wikipedii oraz wykorzystanie znakomitych materiałów zebranych i opracowywanych przez varsavianistów. Jest to przedsięwzięcie społeczne, częściowo komercyjne w zakresie umożliwiającym zdobywanie środków na prowadzenie i rozwijanie całego projektu.

W rezultacie powstanie system wirtualnego miasta, dostępny dla każdego użytkownika poprzez sieć. Możliwe będzie uzyskanie kompletnej, rzetelnej i multimedialnej informacji o każdym istniejącym współcześnie obiekcie, a także informacji o przestrzeni historycznej (co było w danym miejscu w dowolnie wybranym czasie przeszłym). Jednocześnie będzie to aktualizowany na bieżąco informator „turystyczny” o zabytkach, obiektach użyteczności publicznej, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych, handlowych, administracyjnych itd., a także wydarzeniach. W powiązaniu z GPS, mobilnymi urządzeniami z dostępem do Internetu, wykorzystanym oprogramowaniem ESRI, pozwoli nie tylko każdemu określić swoje położenie, wyznaczyć trasę marszruty, ale również uzyskać dostęp do bazy informacji o wybranych przez siebie punktach znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie trasy.

Portal będzie też pomocny miastu w zarządzaniu przestrzenią.

Autor serdecznie zaprasza osoby i instytucje zainteresowane włączeniem się do realizacji tego etapu o bezpośredni kontakt.


 

Etap piąty

Przedstawienie, a być może już i realizacja kolejnego etapu zostaną przedstawione jesienią 2006 r.

 
© 2024 SAMPER / SCI-ART