SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

ZOBRAZOWANIE IDEIObraz symbolizuje umiejętność selekcji i wybiórczego koncentrowania się na wybranych zagadnieniach. Ruch komunikacyjny wyizolowany z materialnego kontekstu pozwala skupić się na samej idei i strategii ruchu komunikacyjnego, tego, co można w nim usprawnić lub jakie zastosować innowacyjne rozwiązania? Dopiero w dalszej kolejności należy powiązać go z materialną rzeczywistością i zastanowić się, gdzie znajduje się skrzyżowanie przedstawione na zdjęciu.
 
© 2022 SAMPER / SCI-ART