Rok:    1951    1958    1964    1968    1973    1984
Animacja - wyświetlaj klatki co sek.