SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Informacja obrazowa

Informacja obrazowa to stworzony przez dr Marka Ostrowskiego pod koniec lat 70., wyprzedzający epokę komputerów i rewolucji informatycznej interdyscyplinarny kierunek badań, uwzględniający przyrodnicze podstawy funkcjonowania obrazu jako źródła informacji o środowisku, jego roli w ewolucji organizmów, a zarazem jako środka przekazu. Obraz jest najbardziej uniwersalnym językiem poznania i wypowiedzi. Przekształcenia informacji obrazowej zaczynają się na poziomie kwantowym, by poprzez transformacje na poziomie chemicznym, molekularnym i biologicznym stworzyć w układzie nerwowym analizowane już metodami z dziedziny psychologii mózgowe wrażenie, będące immanentnym obrazem rzeczywistości. Istotnym czynnikiem w zrozumieniu roli obrazu w rozwoju cywilizacji jest traktowanie samego obrazu jako zjawiska przyrodniczego, poznanie przyrodniczych podstaw ewolucji zmysłu wzroku i korespondującej z nimi ewolucji systemu przetwarzania informacji - naszego mózgu.

Koncepcja ta została wyróżniona indywidualną nagrodą Ministra Edukacji w 1997 r.

Założenia koncepcji legły u podstaw stworzenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego unikatowej Pracowni Fotografii Naukowej, przekształconej następnie w Pracownię Informacji Obrazowej. Prowadzone przez nią Podyplomowe Studia Fotografii Naukowej ukończyło w ciągu 10 lat blisko 350 absolwentów, broniąc tyleż prac dyplomowych. Pracownia wpisana została w europejską sieć szkół kształcących w tym kierunku. Jej prace naukowe i dydaktyczne z różnych dziedzin zostały wyróżnione wieloma nagrodami. Po 20 latach działalności Pracownia została zlikwidowana. Obecnie twórca Pracowni rozwija swoje prace naukowe jeszcze bardziej samodzielnie, prowadząc jednocześnie na uczelni wykłady akademickie.

Wśród opracowań prezentujących założenia merytoryczne koncepcji przyrodniczych podstaw informacji obrazowej, jej ewolucji filogenetycznej, ontogenetycznej i przekształceń dokonujących się bezpośrednio w momencie przekazu informacji w wykształconych układach biologicznych można wymienić: Informacja obrazowa - podręcznik akademicki (praca zbiorowa: A. Kopystyńska, J. Petykiewicz, M. Mikołajczyk, K. Rosiński, A. Zaleski, St. Jabłonka, M. Ostrowski, J. Młodkowski, M. Młodkowski, pod red. M. Ostrowskiego) WNT 1992 okładka 1 oraz Informacja obrazowa strategią ewolucji? - M. Ostrowski (wyd. SCI-ART obecnie SAMPER, 1996)

© 2024 SAMPER / SCI-ART