SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Niedostępne z lądu ławice piasku stają się miejscami lęgowisk lub noclegowisk tysięcy ptaków. Zdjęcia lotnicze uwidoczniają niektóre cechy zachowań socjalnych w stadzie, a gatunki ptaków można rozpoznać między innymi po cieniach.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031