SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Naturalny charakter koryta rzeki i ciągłe odświeżanie się przenoszonej z nurtem przydennej warstwy piasków i żwirów sprzyjają naturalnym procesom oczyszczania wody. Na powierzchni piaszczystych ławic pozostają ślady przeplatających się strumieni nurtów.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031