SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Panorama nie tylko przestrzeni, ale i czasu. Zdjęcie jest efektem skanowania przestrzeni od momentu zachodu Słońca (geograficznie w kierunku zachodnim) do pory nocnej (geograficznie w kierunku wschodnim). Zdjęcie to nie ma ani góry, ani dołu i mogą je oglądać równocześnie dwie osoby siedzące naprzeciw siebie.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031