SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Wystawa plenerowa "Warszawa z lotu orła" prezentowała tylko niewielką część materiału zgromadzonego przez autora i poświęconego Warszawie. Wystawa w Alejach Ujazdowskich, którą zwiedziło ponad 100 tysięcy osób była jaskółką znacznie większej, przygotowywanej od wielu lat publikacji w postaci albumowej - Tryptyku Warszawskiego.

Po wielkim sukcesie dwualbumowego wydania "Polska z lotu orla", którego nakład już jest niedostępny, już teraz Tryptyk Warszawski zapowiada się jako wydarzenie. W albumach na ponad 620 stronach znalazły się setki wspaniałych, unikalnych zdjęć lotniczych, dla których nie starczyło miejsca na, i tak obszernej, wystawie "Warszawa z lotu orła" w Alejach Ujazdowskich.

Albumy miały towarzyszyć wystawie od momentu jej otworzenia. Niestety albumy "Spojrzenie Warsa" oraz "Oblicze Sawy" z powodu problemów z drukarnią ukazały się z prawie dwumiesięcznym opóźnieniem, ale są już dostępne. W grudniu 2007 r. ukazał się trzeci tom "Pokolenie Varsovia.pl".

---

Są to albumy dla osób inteligentnych bez względu na wiek. W znacznej mierze operują bowiem uniwersalnym językiem obrazów, który każdy, na swój sposób, jest w stanie czytać niezależnie od wieku. Fascynujące są późniejsze konfrontacje obrazów z rzeczywistą przestrzenią.

Albumy pokazują Warszawę z perspektywy niedostępnej większości z nas. Zawierają szerokie plany i całe fragmenty miasta (w albumie "Spojrzenie Warsa"), niezwykłe detale (w albumie "Oblicze Sawy") oraz projekty nowoczesnych technologii i odmienionej mentalnie edukacji, z którymi zmierzyć się powinno nadchodzące pokolenie. Albumy Tryptyku Warszawskiego są pomocą w zrozumieniu miasta, a jednocześnie współtworzeniu jego przestrzeni i propozycją tego, co najpiękniejszego i najbardziej wartościowego jedno pokolenie może przekazać drugiemu. "Pokolenie Varsovia.pl".
Albumy urzekają nie tylko kolorystyką i treścią, ale jednocześnie samym wizerunkiem miasta z innych perspektyw, nie tylko lotniczych.

Myliłby się jednak ten, kto chciałby zobaczyć w albumach tylko zbiór zdjęć tak pięknych, że wiele z nich pojedynczo może stanowić urzekające formą obrazy. Bardzo istotne są też komentarze do zdjęć pozwalające dostrzec w obrazach często zupełnie nowe treści i nowe formy. Wiele z nich można godzinami oglądać, aby znaleźć to, na co autor zwrócił uwagę, i co po dostrzeżeniu staje się tak oczywiste, że aż dziwne, że nie było widoczne od pierwszego momentu.

Zdjęcia te zmieniają nasze widzenie miasta, kształtują wyobraźnię i rozszerzają naszą wiedzę. Ale poza wszystkim pokazują przepiękne miasto.

---

Poprzez albumy: "Spojrzenie Warsa" i "Oblicze Sawy" - dynamiczne spojrzenie i refleksyjne oblicze - autor proponuje poznawanie przestrzeni miasta z perspektywy lotniczej. Na nią, jako wizualne źródło informacji, nakładają się mechanizmy wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego - dwa uzupełniające się podejścia wspomagające interpretację obrazów lotniczych. Oba tomy ukazując miasto od zamierzchłej i historycznej przeszłości po czasy dzisiejsze, z umownie przeciwległych perspektyw, prowadzą z sobą dialog. Pojawiają się więc pytania o genezę miasta i jej współczesne związki z geologią i szeroko rozumianym środowiskiem naturalnym, o jej stołeczność, tożsamość, funkcjonowanie. Autor z szerokiej perspektywy lotniczej, i zarazem interdyscyplinarnej, pokazuje nowe możliwości interpretacji zdarzeń historycznych: funkcjonowanie i rolę trzeciej Warszawy - Warszawy Koronnej, udział drobnoustrojów w scalaniu miasta czy perspektywy jej dalszego rozwoju wynikające z zależności czysto statystycznych. Duża ilość bardzo różnorodnych i ciekawie dobranych zdjęć, o wysokiej jakości technicznej i merytorycznej, daje ogromny, dotąd niespotykany materiał wizualny do własnych analiz i obserwacji, w tym historycznych, urbanistycznych, socjologicznych i przyrodniczych. Wartość zdjęć podnosi dodatkowo fakt, że nad obszarem miasta nie ma możliwości swobodnego i nieograniczonego poruszania się, a każdy lot wymagał osobnych pozwoleń i organizacji. Ale dzięki temu powstało wyjątkowe archiwum zdjęć, które zostały udostępnione publicznie.

W sprzedaży są już wszystkie trzy albumy Tryptyku Warszawskiego:"Spojrzenie Warsa" (200 stron), "Oblicze Sawy" (216 stron) oraz "Pokolenie Varsovia.pl" (208 stron). Pierwsze dwa są albumami opisującymi przestrzeń miasta z dwóch różnych perspektyw określonych odrębnymi, ale dopełniającymi się, zdolnościami obserwacji i mechanizmami wyciągania wniosków umownie przypisanych mężczyznom (w Spojrzeniu Warsa) i kobietom (w Obliczu Sawy). Album "Pokolenie Varsovia.pl", trzeci w kolejności wydania, zawiera przykłady nowoczesnych rozwiązań, które staną się domeną rosnącego i wchodzącego właśnie w życie, pokolenia warszawiaków. Każdy z nas, niezależnie od płci, ma w sobie jakąś część jednocześnie i Warsa i Sawy z sympatią patrzących na rosnące pokolenie, które przejmie pałeczkę. Analizując treść poświęconą Warszawie warto jednocześnie śledzić różnice z mechanizmach percepcji.

Trzeci album z tego Tryptyku Warszawskiego - "Projekt Warszawa - Varsovia.pl" - ukazał się po 9 miesiącach. Jego promocja odbyła się 14 grudnia 2007 r. w siedzibie NOT ul. Czackiego 3/5.

Jego pojawieniu się na rynku będzie towarzyszyć otwarcie pierwszego etapu programu edukacyjnego dla szkół (publiczna prezentacja w styczniu 2008 r.) oraz Obrazowej Bazy Danych, nad której tworzeniem trwają obecnie bardzo intensywne prace.
"Pokolenie varsovia.pl" przenosi nas w wirtualną przestrzeń, której fundament tworzą zdjęcia lotnicze zarówno współczesne, jak i unikalne sprzed wieku. Treścią albumu jest prezentacja poszczególnych etapów Projektu Warszawa, niezwykłe wydarzenia i tajemnice jego tworzenia, szanse wykorzystania oraz znaczenie dla miasta i mieszkańców, udział warszawiaków przy tworzeniu poszczególnych etapów m.in. Tematycznych Panoram Warszawy, zaproszenie do współpracy. Będzie to album dedykowany już nie historii, ale przyszłości - kolejnym pokoleniom.

Albumy są jednocześnie atrakcyjną propozycją dla szkół i samych uczniów - uczą wiedzy o Warszawie, uczą patrzeć, kojarzyć i myśleć, rozwijają lokalny patriotyzm.

Pierwsze spotkanie z autorem i oficjalna promocja dwóch pierwszych albumów albumów odbyła się 29.10.2006 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, prezentacja trzeciego albumu w grudniu 2007 r. w NOT (patrz zakładka: spotkanie w NOT). Podczas wybranych wykładów i promocji można nabyć albumy nabyć albumy po cenach produkcji.

---

Albumy Tryptyku Warszawskiego mają łącznie ponad 620 stron atrakcyjnych zdjęć lotniczych i komentarzy. Wydane zostały w formacie 26x30 cm, na wysokim poziomie edytorskim - są wydrukowane na wysokiej jakości kredzie GA gloss 150 przy zastosowaniu nowoczesnego rastra stochastycznego. Są piękną i wartościową, i co ważne - nowoczesną, wizytówką Warszawy.

Albumy wydane są w wersji polsko-angielskiej.

 
© 2024 SAMPER / SCI-ART