SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO
 

CZERWONE ZNACZY ZIELONE



Promieniowanie podczerwone odbite przez chlorofil jest rejestrowane na filmie IR w postaci koloru czerwonego. Im rośliny są w lepszej kondycji tym intensywniej odbijają podczerwień. Panorama w podczerwieni pokazuje Warszawę pelną zdrowej zieleni.
 
© 2024 SAMPER / SCI-ART