SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

PLAC ZEGAROWYKolumna ze statuą króla Zygmunta III Wazy - jeden z symboli Warszawy, tym razem z perspektywy niedostępnej turystom. Obraz "Zegar Zygmuntowski" to artystyczne przetworzenie wielu cieni kolumny zarejestrowanych podczas 15 fotogrametrycznych lotów wykonanych w ciągu jednego dnia co godzinę z precyzją przelotu nad kolumną z dokladnością do 1 m.
 
© 2024 SAMPER / SCI-ART