SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

WISLA W WARSZAWIENaturalny roztokowy charakter koryta Wisly w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy i ciągle odświeżanie się przenoszonej z nurtem przydennej warstwy piasków i żwirów sprzyjają naturalnym procesom oczyszczania wody. Z tak czystej wody korzysta wielka aglomeracja warszawska.
 
© 2024 SAMPER / SCI-ART