SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

KOLEBKA SOLIDARNOŚCITu, w porcie gdańskim, 31 sierpnia 1980 r. zostaly podpisane porozumienia sierpniowe między rządem a robotnikami kończące ogólnopolską falę strajków i protestów. Wydarzenia gdańskie zapoczątkowaly rewolucję obalającą system komunistyczny w państwach Europy Wschodniej. Ikoną Solidarności jest, mieszkający do dziś w Gdańsku, laureat pokojowej Nagrody Nobla - elektryk Lech Walęsa.
 
© 2024 SAMPER / SCI-ART