SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

KRAKÓW - HISTORYCZNA STOLICA POLSKINa pierwszym planie Wawel - wzgórze zbudowane z górnojurajskich wapieni. Na szczycie zamek - od XI do XVIII wieku siedziba, miejsce koronacji i pochówków królów Polski. Zielony obwarzanek wokól Starego Miasta, dawnego podgrodzia, to kolisty park - Planty.
 
© 2024 SAMPER / SCI-ART