SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

SIEWCY WAPNAStawy rybne co kilka lat muszą być odkażane. Woda jest wtedy spuszczana. Gdy zbiornik jest niewielki na grząski grunt wchodzą ludzie i ręcznie, charakterystycznymi ruchami, rozrzucają wapno dezynfekujące i odkwaszające osady.
 
© 2024 SAMPER / SCI-ART