SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

KOPALNIA SIARKI W GRZYBOWIEZloża siarki powstaly w naturalnych procesach mikrobiologicznych jako produkt rozkladu siarczanów (m.in. gipsu). Eksploatacja siarki opracowaną w Polsce metodą wytopu podziemnego.
 
© 2024 SAMPER / SCI-ART