SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGOSZTUKA CZYTANIA

Zrozumiałe jest zainteresowanie, może wręcz ciekawość, jak wygląda kraj, który objął w tym półroczu przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Wiele zależy od tego, jak go się pokaże.

I właśnie to może być ciekawym motywem prezentacji – uniwersalna względność tego, co się widzi, i jak wiele w nauce i na co dzień zależy od punktu widzenia.

Punktem wyjścia do przedstawienia Polski – kraju w samym  centrum kontynentu, położonego między morzem Bałtyckim na północy a łańcuchem Karpat na południu, jest spojrzenie z góry. To zupełnie nowy krajobraz, dostępny Homo Icarus, a nieznany człowiekowi chodzącemu po ziemi.

Dr Marek Ostrowski jest twórcą koncepcji informacji obrazowej jako zjawiska przyrodniczego, które podlega ewolucji jak cały świat przyrody. Jej szczególną postacią jest obraz – jedna z najdoskonalszych lub wręcz najdoskonalsza, znana w przyrodzie forma informacji.  Obraz pozwala nam nie tylko kontaktować się na co dzień z otoczeniem, ale przede wszystkim w znacznym stopniu ewolucyjnie ukształtował funkcjonowanie naszego mózgu. Co za tym idzie nieodwracalnie zdeterminował nasze obrazowe postrzeganie i myślenie, a w konsekwencji budowanie wyobrażenia rzeczywistego świata i ukierunkował rozwój cywilizacji. Nie jest wykluczone, że informacja obrazowa leży również u podstaw rozdziału między światem roślin i zwierząt.

Wyobrażenie, które powstaje w naszym mózgu, gdy na cokolwiek patrzymy, słyszymy i czujemy, tworzy się na wielu piętrach przetwarzania informacji kolejno od najstarszych po najmłodsze części mózgu. Do odbioru rzeczywistości, przetwarzania i interpretacji zaangażowane są u człowieka dwa poziomy inteligencji: podświadoma-emocjonalna związana z powstawaniem wrażeń i świadoma-racjonalna związana z budowaniem pojęć. Pierwsza jest domeną sztuki, druga – nauki.  W każdym z nas jest więc, w różnych proporcjach, trochę artysty i trochę badacza, a prawie zawsze wnikliwego obserwatora ciekawego świata. I z tych dwóch perspektyw spojrzymy oczami autora na Polskę.

W zdjęciach dr Ostrowskiego odkryjemy jednocześnie piękno i wyjątkowość, jak również dowiemy się trochę o niezwykle ciekawym kraju, jego bogactwach przyrodniczych, dziedzictwie kulturowym i ciekawej historii. Historii, która wielokrotnie zmieniała losy Europy. Na to bogactwo spojrzeń i możliwości interpretacji nakłada się wspomniane wcześniej spojrzenie z perspektywy roli obrazu i lotu Ikara. Dr Marek Ostrowski, specjalista w zobrazowaniach środowiska naturalnego od poziomu mikroskopowego po badania lotnicze i satelitarne, uświadomi nam, jak postrzegamy rzeczywistość. Będziemy mogli sami naocznie przekonać się, co jest prawdą i czy prawda istnieje. W czasie wykładu dr Ostrowskiego sami staniemy się odkrywcami.

Być może dzięki temu bezpośredniemu spotkaniu z autorem inaczej spojrzymy na prezentowane zdjęcia i zobaczymy w nich to, czego sami nie bylibyśmy w stanie zobaczyć. Będą w nich informacje zarówno o Polsce i jej krajobrazach przyrodniczych, historycznych, gospodarczych, społecznych , ekonomicznych czy kulturowych, ale jednocześnie – z nowej perspektywy - o funkcjonowaniu naszych umysłów.

Jednym z osiągnięć dr Ostrowskiego jest wdrażany projekt Tryptyku Edukacyjnego i jego realizacja w postaci Szkoły Warszawskiej. To nowoczesny model edukacji na miarę europejską pozwalający nam nie tyle więcej widzieć, ile więcej rozumieć z tego co widzimy. Z tej perspektywy również możemy spojrzeć na Polskę i jej osiągnięcia.

Na prezentację z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej składa się zarówno wystawa wielkoformatowych zdjęć lotniczych naturalnych i kulturowych krajobrazów Polski, jej bogactw, dziedzictwa i dokonań prezentowana w Cerro/Varese oraz w JRC oraz jak i druga, znacznie poszerzona, elektroniczna wersja wystawy w Internecie pod adresem: www.samper.pl. Wystawie towarzyszą dwa wykłady: w JRC oraz w Cerro pozwalające odbyć wraz z autorem podróż po treści zdjęć, wniknąć w nasze umysły i dokonać własnych odkryć. Prezentacjom towarzyszy dodatkowo publikacja założeń i możliwości Tryptyku Edukacyjnego.  To konkretna propozycja i zaproszenie do współpracy w budowaniu nowego europejskiego społeczeństwa opartego na rozumieniu wiedzy i bezpośrednim powiązaniu jej z fizyczną przestrzenią. Zdjęcia lotnicze Polski prezentowane na wystawie i podczas wykładów stają się uniwersalną platformą obrazową wspólnych działań ponad barierami językowymi.

Mamy nadzieję, że dzięki wystawie i wykładom Polska stanie się atrakcyjna nie tylko swoim pięknem, ale i krajobrazami intelektualnymi. I pozostaniemy pod jej wrażeniem.

Komitet Organizacyjny

Ispra, 28 Październik 2011

 
© 2024 SAMPER / SCI-ART