SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

OPUS HOMINIS - dzieło człowieka

Człowiek jest niezwykle aktywnym elementem geosfery. Posiada umiejętność dokonywania przekształceń na znaczną skalę, choć jego siły fizyczne są niewielkie w porównaniu z siłami przyrody. Jednak dzięki intelektowi potrafi kreować mocarstwa: światy nauki, sztuki, filozofii, ekonomii czy wiary. Dzięki nim, wykorzystywanym jako narzędzia, przeobraża rzeczywistość. Potęga jego umysłu zmienia świat, a przekształcając go, człowiek ewoluuje wraz z nim.

Zdjęcia zawarte w tym albumie pokazują fragment Ziemi poprzez dokonania człowieka. Przede wszystkim nie jest to już nieokreślony fragment Ziemi - jakaś Kraina, tylko obszar wyraźnie wydzielony w przestrzeni i opisany administracyjnie. Pojawia się nie tylko terytorium, ale również granica jego zasięgu jako pojęcie. Pojęcie granicy administracyjnej, podobnie jak kierunków świata czy współrzędnych geograficznych, jest elementem cywilizacji. W miejsce naturalnej Krainy pojawia się więc szerokie pojęcie - Polska; w miejsce kontynentu - Europa.

Ziemia kształtowała się przez miliardy lat, gatunek Homo sapiens zamieszkuje ją zaledwie od setek tysięcy lat. Jak wygląda obraz jego dokonań?

Fotografie zamieszczone w albumie stanowią część projektu autorskiego: serii wydawniczej "Polska z lotu orła". Ukazuje on Polskę z perspektywy - też zresztą cywilizacyjnej - z lotu ptaka. Ten punkt widzenia, i jednocześnie kategoria myślenia, pozwala nam wznieść się wyżej. Marzenie setek pokoleń ziściło się całkiem niedawno. Zyskujemy inną perspektywę i szersze pole widzenia, bo w miarę jak wznosimy się i oddalamy się od Ziemi, nabieramy do niej dystansu i poszerzamy nasz horyzont. Właśnie... czym jest horyzont - naturalnym elementem przestrzeni, czy naszym jej postrzeganiem? W każdym albumie prezentowane jest nowe spojrzenie (nowa koncepcja) poświęcone określonemu zagadnieniu. W tym tomie omówiona jest koncepcja krajobrazu jako subiektywnej relacji do przestrzeni.

Na zdjęciach pokazano miejsca związane z historią Polski i Europy począwszy od wyjątkowego centrum starożytnego hutnictwa, w którym produkowano stal pozwalającą powstrzymać inwazję Imperium Rzymskiego, przez krajobraz Biskupina, Ostrowia Lednickiego, Grodów Czerwieńskich, Grunwaldu po miejsca związane z współczesną historią. Poznajemy historie unikatowych mostów - dzieł sztuki inżynierskiej (mostu pod Czerwińskiem, mostu prof. Bryły), historie wybranych fortyfikacji, pałace i dzieła sztuki architektonicznej, krajobrazy wielu miast (w tym Krakowa, Szczecina, Gdańska, Warszawy), zdjęcia stoczni i rafinerii, niezwykle ciekawe formy zabudowy przestrzennej urbanistycznej i rolniczej, dzieła wybitnych twórców sztuki widziane z powietrza. Niektóre ze zdjęć same stają się obrazami malarskimi.

© 2024 SAMPER / SCI-ART