SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

"GEA - znaczy ziemia"

Album stara się pokazać naturalne cechy przestrzeni położonej dokładnie w centrum kontynentu, na granicy wielkich jednostek strukturalnych: platformy prekambryjskiej i paleozoicznej, umownie jeszcze nie zasiedlonej przez człowieka.

Pierwsi ludzie pojawili się na tych obszarach w epoce lodowcowej. Prawdziwa ekspansja zaczęła się jednak przed dziesięcioma tysiącami lat w ślad za ustępującym lądolodem ostatniej fazy zlodowacenia. W czasie, gdy w basenie Morza Śródziemnego kwitły w sprzyjającym klimacie rozwinięte cywilizacje, w tym rejonie pojawiali się dopiero pierwsi osadnicy zagospodarowując środowisko niezbyt przyjazne, ale jakże niezwykłe i pełne bogactw naturalnych.

Na mapie będącej zarazem spisem treści nie ma zaznaczonych granic państwowych, które powstały później jako element antropogeniczny - jest tylko topograficzna przestrzeń szeroko pojmowanego środowiska naturalnego nazywanego w albumie umownie Krainą. Jest to fundament, na którym mogła rozwinąć się społeczność Homo sapiens, organizując się w struktury plemienne, narodowe, państwowe i obecnie europejskie. Działalności i dokonaniom człowieka osiedlonego na tym terenie, już w konkretnych granicach Polski, poświęcony jest kolejny tom "Opus hominis - dzieło człowieka".

Album nawiązuje do "Atlasu zdjęć satelitarnych Polski" A. Ciołkosza i M. Ostrowskiego, opisującego środowisko przyrodnicze Polski za pomocą obrazów satelitarnych. W albumie znajduje się wiele odniesień zarówno do atlasu satelitarnego, jak i planowanych kolejnych tomów zdjęć lotniczych. Między tomem białym i czerwonym jest również wiele wzajemnych relacji, co pozwoli spojrzeć na zmiany w przestrzeni jako wielowymiarowe dynamiczne zjawiska i w wielu przypadkach dokonać samodzielnej interpretacji.

Album GEA - ZNACZY ZIEMIA ukazuje się jako wydanie specjalne w historycznym dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Stanowi prezentację ogromnego bogactwa krajobrazowego i przyrodniczego, które Polska wnosi do Unii. Z drugiej strony jest formą bilansu wewnętrznego dla nas samych.

Równolegle z albumem, z okazji jubileuszu 85-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego, przygotowana została wielka plenerowa wystawa fotograficzna o tym samym tytule. Wystawiono na niej 70 wybranych zdjęć z ponad 200 zamieszczonych w albumie. Plenerowa ekspozycja fotografii lotniczej w centrum Warszawy tworzy na czas wystawy niezwykłą "Aleję Geologiczną" zapoczątkowując w ten sposób realizację kolejnego autorskiego projektu ekspozycji plenerowych - "Aleje Polskie"poświeconego prezentacji Polski na zdjęciach lotniczych.

W albumie można zobaczyć niezwykłe krajobrazy począwszy od Półwyspu Helskiego po szczyty pasm górskich,w tym Tatr widzianych z kosza balonu przelatującego ponad turniami. Na zdjęciach widoczne będa nie tylko współczesne stryktury przyrodnicze, ale również stożki wulkanów czy kratery meteoru sprzed kilku tysięcy lat.

© 2024 SAMPER / SCI-ART