SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

"Polska z lotu orła" to cykl albumowy poświęcony zobrazowaniom Polski z lotu ptaka. Zdjęcia lotnicze są tu traktowane przede wszystkim jako nowa perspektywa obserwacji i sposób myślenia, a nie tylko jako technika rejestracji. Serię rozpoczynają powiązane ze sobą, i jednocześnie opublikowane, dwa tomy: "GEA - ZNACZY ZIEMIA" oraz "OPUS HOMINIS - DZIEŁO CZŁOWIEKA". Pierwszy z nich ukazuje przestrzeń geologiczną, struktury środowiska bez obecności człowieka oraz naturalne bogactwa Polski. Przestrzeń ta stanowi fundament na którym, z którego i dzięki któremu, mogła rozwinąć się cywilizacja. Dokonaniom człowieka w tej przestrzeni i cywilizacji poświęcony jest tom drugi - OPUS HOMINIS.

Tomy nie są numerowane, ale oznaczane kolorami. Tom "GEA - ZNACZY ZIEMIA" oznaczony jest kolorem białym, tom "OPUS HOMINIS - DZIEŁO CZŁOWIEKA" oznaczony jest kolorem czerwonym. Oba łącznie stanowią biało-czerwony dyptyk w barwach narodowych.

Albumy ukazały się dokładnie w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Stąd też ich wyjątkowa forma edytorska i zakres merytoryczny ukazujące w nowoczesny sposób Polskę. Na okolicznościowym, reprezentacyjnym etui widoczny jest na tle flagi Unii Europejskiej akt Unii Lubelskiej. Najbardziej trwały w historii Europy związek unijny to wspólny dorobek Polski i Litwy wnoszony jako dziedzictwo historyczne do jednoczącej się Europy. Nakład specjalnej edycji tzw. europejskiej jest limitowany.

Z kilkudziesięciu tysięcy zdjęć lotniczych z obszaru całej Polski wykonanych przez autora w ciągu 25 lat wybrano kilkaset o szczególnych wartościach estetycznych i merytorycznych obrazujących zagadnienia związane z geologią, architekturą, urbanistyką, szeroko pojętą przyrodą (ekologią, środowiskami, wodami, lasami, a nawet atmosferą), etnografią, przemysłem, turystyką, ekonomią, historią, archeologią, transportem, lotnictwem, infrastrukturą, osadnictwem, informatyką (m.in. klasyfikowaniem zbiorów, rozpoznawaniem struktur i układów, teledetekcją), a także historią i sztuką. W jakimś sensie zdjęcia te stanowią syntezę krajobrazów Polski.

Albumy mają wysoki poziom zarówno artystyczny, jak i merytoryczny. Oprócz zdjęć lotniczych zamieszczone zostały również zdjęcia satelitarne, a także zdjęcia wykonane w innych technikach.

Albumy dzięki dobranym, niejednokrotnie unikatowym, zdjęciom pokazują wraz z towarzyszącymi im komentarzami najciekawsze krajobrazy Polski: naturalne i kulturowe. Prezentują dziedzictwo, które wnosimy do Europy i możemy z dumą pokazać poza dotychczasowymi granicami. Jednocześnie są formą bilansu wewnętrznego - czy zdajemy sobie sprawę, co posiadamy i czy sami potrafimy to docenić?

Galerię wybranych zdjęć z albumów można zobaczyć na wielkiej wystawie plenerowej WYSTAWA 'ALEJA GEOLOGICZNA' (uaktywnienie strony internetowej poświęconej wystawie nastąpiło w dniu otwarcia wystawy). Oba albumy towarzyszą bowiem jednocześnie wystawie zdjęć krajobrazów lotniczych "GEA - znaczy ziemia" zorganizowanej na zaproszenie Państwowego Instytutu Geologicznego dla uczczenia 85 rocznicy powstania Instytutu. Wystawa wielkoformatowych obrazów, na której prezentowane są wybrane zdjęcia publikowane w albumach, eksponowana jest w centrum Warszawy wzdłuż dwóch ulic okalających PIG - ul. Rakowieckiej i Wiśniowej (wystawa czynna w okresie od 7 maja do 15 pażdziernika 2004).

Każdy z albumów został wydany w formacie 26x29 cm o objętości 156 stron w wersji polsko-angielskiej. W przyszłości planowane jest wydanie na tej bazie kolejnych wersji tematycznych tworzących szczególnego rodzaju bibliotekę. Niektóre z tomów powstaną we współpracy z wybranymi instytucjami i organizacjami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

Albumy są również tak zaplanowane, aby powstała edycja dla szkół. Wydanie albumów nie będzie więc aktem jednorazowym, ale kilkunastoletnią promocją własnego kraju i przedstawionych w nim zagadnień wśród uczniów - przyszłych gospodarzy kraju. Albumy będą służyły polskim szkołom i uczelniom w kraju i za granicą jako specyficzny, nowoczesny interdyscyplinarny podręcznik. Akcja wydania serii albumów jest więc nie tylko promocją Polski na zewnątrz, ale również wewnątrz kraju. Z czasem albumy będą miały również swoje multimedialne "oprogramowanie" dydaktyczne.

Recenzje albumu ukazały się m.in.: jako recenzja wiodąca wrześniowego numeru miesięcznika "Nowe książki" oraz w specjalnym dodatku do Rzeczpospolitej z dn. 28 września 2004, w którym albumom poświęcono dwie pełne strony wraz z ilustracjami.

Losowo wybrane zdjęcia wraz z komentarzami pozwalającymi dostrzec nowe punkty widzenia z nowej perspektywy zamieścił dziennik "Rzeczpospolita" w dodatku poświęconym ekologii opublikowanym 18 listopada 2003 oraz Gazeta Wyborcza na plakacie opublikowanym 5 maja 2004 r. .

Albumy są dostępne w powszechnej sprzedaży w księgarniach oraz bezpośrednio u wydawcy samper@samper.pl

© 2024 SAMPER / SCI-ART