WIELKIE FOTOGRAFOWANIE

Serdecznie zapraszam do podjęcia próby sfotografowania zarówno stawiania balonów, ewentualnego startu oraz przelotu na trasie.
Ze względu na warunki bezpieczeństwa podczas imprez masowych bezpośredni dostęp do balonów może być częściowo ograniczony. Nie powinno to jednak stanowić jakiejkolwiek przeszkody w zrobieniu ciekawych i wartościowych zdjęć. Liczy się nie tylko ujęcie, ale przede wszystkim pomysł ujęcia i konsekwencja jego realizacji.
Nie ma więc żadnych barier ograniczających sposób wykonania pojedynczego zdjęcia czy całęgo reportażu. Może to być zarówno zdjęcie balonów na tle dawnej biblioteki UW, reportaż z ich napełniania, krajobraz miasta z balonami w tle lub nad budynkami. Może to być również zdjęcie naszych bliskich na tle balonów, które z czasem nabierze wartości historycznej.
Aby mieć aktualną informację, co dzieje się na dziedzińcu Uniwersytetu, gdy sami zajęlismy najciekawsze stanowisko gdzieś w mieście, druga osoba ("Państwa specjalny wysłannik") może znajdować się cały czas w miejscu przygotowań do startu, by przy pomocy telefonu komórkowego informować na bieżąco o sytuacji. W ten sposób można również poinformować o samym momencie startu oraz przekazywać sobie meldunki z trasy przelotu.
Na podstawie przewidywanych prognoz meteo można już wcześniej zająć miejsca na trasie ewentualnego przelotu (np. widok balonów na tle panoramy miasta widzianej z Pragi, balony przenoszone nad Wisła, etc.). Zdjęcia można bowiem wykonać teleobiektywem zarówno z 30 piętra PKiN (kopuły balonów wynurzające się pomiędzy budynkami campusu uniwersyteckiego), jak i znad brzegu Wisły. Wykonywanie zdjęć, to nie tylko samo fotografowanie w miejscu wydarzenia, ale również umiejętność organizacji planu i przewidywania różnych sytuacji zarówno na miejscu, jak i w dalszej okolicy. To stwarza możliwość wykonania najciekawszych, niepowtarzalnych ujęć.
Można również podążać za lecącym balonem i zrobić super zdjęcia z miejsca lądowania.
Liczą się przede wszystkim pomysł ujęcia tematu, jak kompozycja. Przy obecnej technice poziom techniczny brany jest pod uwagę na drugim miejscu.

Zdjęcia będą oceniane w dwóch katergoriach:
juniorów fotografii czyli początkujących (sprzęt i doświadczenie, wiek),
seniorów fotografii czyli mających za sobą pewne doświadczenia, ale i schematy patrzenia (profesjonaliści).
Kategorię proszę zaznaczyć na przesłanym materiale. Jednocześnie proszę podać imię i nazwisko oraz sposób kontaktowania się - numer telefonu, adres pocztowy lub adres mailowy.
Zdjęcia mogą być dostarczane zarówno w postaci materialnej (odbitki w dowolnym formacie, nagrania na CD), jak i elektronicznej (mailem).

Autorzy przesłanych prac, które zostaną wyróżnione, zezwalają na ich bezpłatną publikację w mediach i w internecie wraz z podaniem imienia i nazwiska autora (można zastrzec nie podawanie).

Wśród nadesłanych prac zostanie wybranych 10 autorów, których zaproszę (lub osoby przez nie wskazane) na lot szybowcem w okolicach Warszawy. Lot odbędzie się w ybranym terminie począwszy od maja br., gdy będzie bardziej wiosennie. Kolejnych 15 autorów otrzyma atlasy zdjęć satelitarnych Polski wraz z dedykacjami autorów. Jeżeli ciekawych prac będzie jeszcze więcej - kolejnych 20 prac zostanie zamieszczonych w Galerii Panoram Warszawy (razem z wyróżnionymi powyżej). Tak więc w Galerii będziecie mogli Państwo zobaczyć łącznie 45 zdjęć ukazujących przebieg tego historycznego wydarzenia.

Prace należy wysłać najpóźniej do 26 marca na adres:
SCI-ART
00-953 Warszawa 37
ul. Ordynacka
skrytka pocztowa 13


Adres mailowy:
samper@samper.pl