ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Wykonywanie zdjęć lotniczych, naziemnych i podwodnych

Realizowane są:

 • wszelkie zamówienia na wykonanie dokumentacji obrazowej zarówno lotniczej, naziemnej, jak i podwodnej (w kooperacji),
 • zdjęcia wymagające wysokich kwalifikacji merytorycznych zarówno w zakresie tematu, jak i technik wykonania (fotografia naukowa),
 • zdjęcia o wartościach estetycznych.

Zdjęcia wykonywane są na podstawie stosownych licencji i uprawnień. Zlecenia mogą być realizowane w każdym dostępnym współcześnie zakresie technicznym i w każdym terenie, także poza granicami Polski.

W przypadku zleceń na zdjęcia lotnicze ich realizacja zależy od warunków pogodowych. Zdjęcia mogą być wykonane:

 • o każdej porze roku i każdej porze doby
 • w zakresie widzialnym, podczerwieni i termalnym
 • istnieje możliwość zdjęć pionowych do opracowań fotogrametrycznych

Wśród tematów, które były realizowane w ciągu ostatniego roku, można wymienić:

 • teledetekcyjne analizy środowiska
 • lotnicze zobrazowania fali powodziowej i podsiąkania terenów zalewowych
 • analiza stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych zbiorników Polski płn.-wsch.
 • zobrazowania zbiorników na terenie m. st. Warszawy i analiza czystości
 • wykonywanie zdjęć lotniczych i naziemnych do opracowań urbanistycznych
 • rozpoznawanie i mapowanie zbiorowisk roślinnych
 • analiza zarastania zbiorników
 • identyfikacja i dokumentacja dzieł sztuki
 • analiza zanieczyszczeń szkła oraz powłok mineralnych metodą fluorescencji w ultrafiolecie
 • opracowania fotogrametryczne lokalnych obszarów i obiektów
 • lotnicza dokumentacja zakładów przemysłowych, rezerwatów i innych obiektów.
© 2024 SAMPER / SCI-ART