SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Atlas hematologii klinicznej

Książka napisana przez zespół znakomitych polskich hematologów: dr Joannę Litwin, dr Macieja Słomkowskiego, prof. Marię Kraj i histopatologa prof. Wiesława Durę, wydana pod redakcją prof. Izabeli Krzemińskiej-Ławkowiczowej i prof. Stanisława Maja. Autorem 500 barwnych zdjęć jest dr Marek Ostrowski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1993.

Podstawową metodą w pracy hematologicznej jest analiza komórek krwi i szpiku w mikroskopie świetlnym. Album przedstawia komórki znajdujące się w stanach zarówno fizjologii układu krwiotwórczego, jak i jego patologii. Cytologiczny obraz komórek uzupełniony został ponad 30 preparatami histologicznymi węzłów chłonnych, kości i szpiku, niezbędnych do prawidłowego rozpoznania choroby.

Obraz krwi jest niejednokrotnie obrazem fizjologii całego organizmu i od rozpoznania hematologicznego zależy niejednokrotnie nasze zdrowie i często życie. Dlatego Atlas hematologii klinicznej jest podstawowym źródłem informacji przy diagnostyce we wszystkich laboratoriach analitycznych. Wiedza o komórkach krwiotwórczych leży u podstaw m.in. metod hodowli tkankowych znajdujących się w centrum zainteresowania współczesnej medycyny. Przykładem może być wykorzystanie wielopotencjalnych komórek macierzystych.

W chwili obecnej pilną koniecznością stało się uaktualnienie tego opracowania i wydania go w postaci elektronicznej.

© 2024 SAMPER / SCI-ART